Opførsel i DMTF

Til min 7. Dan graduering blev jeg spurgt, hvad er det vigtigste element i Tang Soo Do.
Lidt forundret stod jeg og tænkte på at det var et mærkeligt spørgsmål, for der er jo rigtig mange vigtige elementer i Tang Soo Do og nu var der en som var vigtigere end alle andre elementer. HVILKEN.

Grand Master Choung kiggede mig dybt ind i øjnene og sagde ordret RESPEKT.
Og selvfølgelig, pludselig kunne jeg se det, respekt er det vigtigste element i Tang Soo Do.

Respekt for din Mester.
Respekt for andre Mester.
Respekt for de andre instruktører og trænerer.
Respekt for din Dojang skole.
Respekt for dine elever.
Respekt for de højere og laverer graduerede.
Respekt for træning.
Respekt for forældrene som hjælper til.
Respekt for bestyrelsen.
Respekt for det som skal gøres i klubben.
Respekt for din familie som giver dig støtte og som lader dig bruge så megen tid på Tang Soo Do
Uden respekt falder det hele sammen.

Næstefter respekten kommer ydmyghed
Vær ydmyg over for andre elever og trænerer uanset hvor gode tekniske færdigheder man besidder.
Vær ydmyg overfor din modstander i kamp og hvis ham respekt.

Dette er værdierne af en sand Master

Når jeg ser medlemmerne af Dansk Moo Duk Kwan Tang Soo Do Forbund springer mit hjerte af glæde og jeg bliver så stolt, for jeg ser at i alle sammen, kan blive sande Mester, for i efterlever ovenstående og i besidder alle rigtig gode tekniske Tang Soo Do færdigheder.

Kwan Chang Nim Erik Kristensen

For my 7th Dan Promotions test I was asked, about what is the most important element in Tang Soo Do.
A little puzzled I was thinking that it was a strange question, because there are really many important elements in Tang Soo Do and now there was one that was more important than all other elements. WHICH ONES.

Grand Master Choung looked me deeply into my eyes and said the word RESPECT.
And of course, suddenly I could see that respect is the most important element in Tang Soo Do.

Respect for your Master.
Respect for other Masters.
Respect for the other instructors and coaches.
Respect for your Dojang school.
Respect for your students.
Respect for the higher and lower classes graduated.
Respect for training.
Respect for the parents who help.
Respect for the board.
Respect for what needs to be done in the club.
Respect for your family that support you and lets you spend so much time at Tang Soo Do

Without respect it all comes together.
Next to respect comes humility
Be humble to other students and train no matter how good technical skills you possess.
Be humble to your opponent in battle and show him respect.
These are the values of a true Master.

When I see the members of the Danish Moo Duk Kwan Tang Soo Do Federation, my heart jumps for joy and I get so proud of you all, because I see that you all can become true Master, because you live the above and in top of that you all have really good technical Tang Soo Do skills.

Kwan Chang Nim Erik Kristensen

Rul til toppen